สำนักงานอธิการบดี ได้จัดโครงการฝึกอบรมสัมมนาและถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับ บุคลากรสำนักงานอธิการบดี
ภาพ
สำนักงานอธิการบดี ได้จัดโครงการฝึกอบรมสัมมนาและถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับบุคลากรสำนักงานอธิการบดี หัวข้อทำงานอย่างไรให้ยกระดับองค์กร บริการอย่างไรให้เป็นมืออาชีพ สำหรับบุคลากรของสำนักงานอธิการบดี ระหว่างวันที่ ๒๘-๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ณ ห้องประชุมโรงแรมออโรล่ารีสอร์ท จ.กาญจนบุรี โดยผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วย ผู้บริหารหน่วยงานระดับสำนัก หัวหน้าสำนักงาน และเจ้าหน้าที่สายสนับสนุนวิชาการและสายบริการ จำนวน ๙๒ คน และวิทยากรจำนวน ๖ คน รวมผู้เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้นจำนวน ๙๘ คน
ประกาศโดย นายมงคล แพทองคำ เมื่อ 8/1/2022 1:21:33 PM : : มีผู้เข้าชม 276 ครั้งแล้ว
ภาพ
ภาพ
ภาพ
ภาพ
ภาพ
ภาพ
ภาพ
ภาพ
ภาพ
ภาพ
ภาพ
ภาพ
ภาพ
ภาพ
ภาพ