สำนักงานอธิการบดี จัดการอบรมการดับเพลิงเบื้องต้น
ภาพ
วันที่ 14 มีนาคม 2565 สำนักงานอธิการบดี จัดการอบรมการดับเพลิงเบื้องต้น โดยมีวิทยากรจากบริษัทไฟร์วินเนอร์ แอนด์ เซฟตี้ มาบรรยายให้ความรู้ การปฏิบัติตัวเมื่อเกิดอัคคีภัย วิธีการใช้งานอุปกรณ์ดับเพลิงพร้อมทั้งให้มีการฝึกปฏิบัติจริง ณ โดมสนามฟุตซอล มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
ประกาศโดย นายมงคล แพทองคำ เมื่อ 3/14/2022 9:05:48 PM : : มีผู้เข้าชม 420 ครั้งแล้ว
ภาพ
ภาพ
ภาพ
ภาพ
ภาพ
ภาพ
ภาพ
ภาพ
ภาพ
ภาพ
ภาพ
ภาพ
ภาพ
ภาพ
ภาพ
ภาพ
ภาพ
ภาพ
ภาพ
ภาพ
ภาพ