เข้าปฏิบัติงานอาคารอำนวยการ ย่านมัทรีวันแรก
ภาพ
วันพฤหัสบดี ที่ 26 พ.ค. 65 เวลา 09.09 น. ผศ.ดร.ไชยรัตน์ ปราณี อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และบุคลากร สำนักงานอธิการบดี สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน​ และเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ย่านมัทรี ร่วมพิธีบูชาพระพุทธสัพพัญญู​ บรมครูประชานาถ สังฆราชอุทิศ พระพุทธรูปประจำมหาวิทยาลัยฯ องค์จำลอง ศูนย์ย่านมัทรี และพิธีบูชาพระภูมิเจ้าที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์
เนื่องในโอกาสเข้าปฏิบัติงาน​ในอาคารอำนวยการแห่งใหม่ ณ​ อาคาร​ 10 มร.นว. ศูนย์ย่านมัทรี อย่างเป็นทางการ
ภาพ/ข่าว : งานประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร #NSRU
ประกาศโดย นายมงคล แพทองคำ เมื่อ 5/28/2022 3:21:43 PM : : มีผู้เข้าชม 468 ครั้งแล้ว
ภาพ
ภาพ
ภาพ
ภาพ
ภาพ
ภาพ
ภาพ
ภาพ
ภาพ
ภาพ
ภาพ
ภาพ
ภาพ
ภาพ
ภาพ
ภาพ
ภาพ
ภาพ
ภาพ
ภาพ
ภาพ
ภาพ
ภาพ
ภาพ
ภาพ
ภาพ
ภาพ
ภาพ
ภาพ
ภาพ
ภาพ
ภาพ
ภาพ
ภาพ
ภาพ
ภาพ
ภาพ
ภาพ
ภาพ
ภาพ
ภาพ