ภาพกิจกรรม

...

กษีณกาลนุสรณ์ 65 ชาว.มรภ.นว พร้อม มุทิตาจิต ทุกท่าน
ภาพ
กษีณกาลนุสรณ์ 65
ชาว.มรภ.นว พร้อม มุทิตาจิต ทุกท่าน...อ่านเพิ่มเติม
สำนักงานอธิการบดี ได้จัดโครงการฝึกอบรมสัมมนาและถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับ บุคลากรสำนักงานอธิการบดี
ภาพ
สำนักงานอธิการบดี ได้จัดโครงการฝึกอบรมสัมมนาและถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับบุคลากรสำนักงานอธิการบดี หัวข้อทำงานอย่างไรให้ยกร...อ่านเพิ่มเติม
เข้าปฏิบัติงานอาคารอำนวยการ ย่านมัทรีวันแรก
ภาพ
วันพฤหัสบดี ที่ 26 พ.ค. 65 เวลา 09.09 น. ผศ.ดร.ไชยรัตน์ ปราณี อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ...อ่านเพิ่มเติม
สรงน้ำและเปลี่ยนผ้าอังสะ แด่องค์พระพุทธสัพพัญญูฯ
ภาพ
วันพุธที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๕ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ ร.ต. อภิเดช มงคลปัญญา รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธานในพิธีสรงน้ำ แ...อ่านเพิ่มเติม
พิธีถวายชัยมงคล เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ภาพ
วันที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2565 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ โดยสำนักศิลปะและวัฒนธรรม จัดพิธีถวายชัยมงคล เนื่องในวันคล้ายวันพระร...อ่านเพิ่มเติม
สำนักงานอธิการบดี จัดการอบรมการดับเพลิงเบื้องต้น
ภาพ
วันที่ 14 มีนาคม 2565 สำนักงานอธิการบดี จัดการอบรมการดับเพลิงเบื้องต้น โดยมีวิทยากรจากบริษัทไฟร์วินเนอร์ แอนด์ เซฟตี้ ม...อ่านเพิ่มเติม
MOU การประเมินคุณธรรมและความโปรงใส ประจำปีงบประมาณ 2565
ภาพ
เมื่อวันที่ 8 มี.ค.2565 ผศ.ดร.ไชยรัตน์ ปราณี อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์เป็นประธานในพิธีเปิด การลงนามบันทึกข้อตก...อ่านเพิ่มเติม
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เปิดการเสวนา เรื่อง “พญาลิไท พระผู้พระราชทานความรุ่งเรืองให้เมืองนครสวรรค์”
ภาพ
วันที่ 4 มีนาคม 2565 เวลา 08.30 น. ณ ห้องอมราวดี อาคาร 14 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ศาสตราจารย์ (พิเศษ) ดร.เอนก เหล่าธร...อ่านเพิ่มเติม
พิธีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันราชภัฏ 2565
ภาพ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ จัดพิธีรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันพระราชทานนาม "ราชภัฏ" วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565 ผู้...อ่านเพิ่มเติม
อธิการบดี นำผู้บริหารสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เนื่องในวันราชภัฏ 2565
ภาพ
14 กุมภาพันธ์ 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไชยรัตน์ ปราณี อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ นำคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบ...อ่านเพิ่มเติม
บุคลากร มร.นว. ร่วมอบรมประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ITA ขับเคลื่อนนโยบาย ไม่รับของขวัญ
ภาพ
เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565 กลุ่มงานตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ จัดโครงการอบรมการประเมินคุณธรรมและความโปร...อ่านเพิ่มเติม