ประกาศ เรื่อง การขอคืนเงินมัดจำประกันสัญญาหอพักนักศึกษาสำหรับนักศึกษาและจองหอพัก

รายละเอียดเพิ่มเติมตามประกาศ https://sd.nsru.ac.th/mis
https://sd.nsru.ac.th/mis
เปิดไฟล์คลิกที่นี่ : news-3794-0.pdf | ขนาดไฟล์ 51,330 Byte
ประกาศโดย นายมงคล แพทองคำ เมื่อ 15 มี.ค. 2565 : : มีผู้เข้าชม 392 ครั้งแล้ว