แนวปฏิบัติสําหรับการปฏิบัติงานของบุคลากรและการจัดการเรียนการสอน ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๕ อันเนื่องมาจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ฉบับที่ ๑๖)

แนวปฏิบัติสําหรับการปฏิบัติงานของบุคลากรและการจัดการเรียนการสอน ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๕ อันเนื่องมาจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ฉบับที่ ๑๖)
เปิดไฟล์คลิกที่นี่ : แนวปฏิบัติ covid19_16.pdf | ขนาดไฟล์ 2,329,681 Byte
ประกาศโดย นายมงคล แพทองคำ เมื่อ 27 พ.ค. 2565 : : มีผู้เข้าชม 513 ครั้งแล้ว