ประกวดราคาซื้อประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะ จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

TOR รถบัส 1.pdf
เปิดไฟล์คลิกที่นี่ : 1654661894_bgxm.pdf | ขนาดไฟล์ 612,756 Byte
ประกาศโดย นายมงคล แพทองคำ เมื่อ 9 มิ.ย. 2565 : : มีผู้เข้าชม 236 ครั้งแล้ว

เอกสารประกวดราคา.pdf
ไฟล์ที่แนบมาด้วย : 1654661894_F3kS.pdf | ขนาดไฟล์ 380,246 Byte

ราคาอ้างอิง.pdf
ไฟล์ที่แนบมาด้วย : 1654661894_c3LN.pdf | ขนาดไฟล์ 90,748 Byte

เอกสารประกาศเชิญชวน.pdf
ไฟล์ที่แนบมาด้วย : 1654661894_RSC2.pdf | ขนาดไฟล์ 155,921 Byte