ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) ซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะ จำนวน ๒ รายการ

ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) ซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะ จำนวน ๒ รายการ
เปิดไฟล์คลิกที่นี่ : 1653037055_bB2F.pdf | ขนาดไฟล์ 210,630 Byte
ประกาศโดย นายมงคล แพทองคำ เมื่อ 9 มิ.ย. 2565 : : มีผู้เข้าชม 314 ครั้งแล้ว

เอกสารประกวดราคา รถบัส.pdf
ไฟล์ที่แนบมาด้วย : 1653037059_aRsI.pdf | ขนาดไฟล์ 240,204 Byte

TOR รถบัส 1.pdf
ไฟล์ที่แนบมาด้วย : 1653037138_hJvX2.pdf | ขนาดไฟล์ 613,436 Byte