ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๑ โครงการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๑ โครงการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เปิดไฟล์คลิกที่นี่ : 1655364249_6P9h.pdf | ขนาดไฟล์ 147,281 Byte
ประกาศโดย นายมงคล แพทองคำ เมื่อ 23 มิ.ย. 2565 : : มีผู้เข้าชม 367 ครั้งแล้ว