ผลการคัดเลือกพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ประเภทลูกจ้างชั่วคราว

ผลการคัดเลือกพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ประเภทลูกจ้างชั่วคราว
เปิดไฟล์คลิกที่นี่ : iJloIzKO6nun9Kd7zpb1.pdf | ขนาดไฟล์ 58,677 Byte
ประกาศโดย นายมงคล แพทองคำ เมื่อ 30 ส.ค. 2565 : : มีผู้เข้าชม 213 ครั้งแล้ว