ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบแข่งขันเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งประเภทสนับสนุน

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบแข่งขันเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งประเภทสนับสนุน
เปิดไฟล์คลิกที่นี่ : sci.pdf | ขนาดไฟล์ 305,592 Byte
ประกาศโดย นายมงคล แพทองคำ เมื่อ 9 ก.ย. 2565 : : มีผู้เข้าชม 255 ครั้งแล้ว