แผนปฏิบัติงาน
ประเภท 
 ชื่อเรื่อง   ปีที่ประกาศใช้   ทั้งหมด (ล่าสุด)
พิมพ์สิ่งที่จะค้นหา     กลับหน้าหลัก
ที่ เรื่อง
[1] แผนปฏิบัติราชการ สำนักงานอธิการบดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
[2] แผนยุทธศาสตร์สำนักงานอธิการบดี พ.ศ.2560-2565 (ฉบับ ทบทวน พ.ศ.2564)
[3] แผนบริหารจัดการความเสี่ยงฯ ทุจริต สำนักงานอธิการบดี (ITA 2565)
[4] แผนปฏิบัติราชการ สำนักงานอธิการบดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
[5] แผนปฏิบัติราชการ สำนักงานอธิการบดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
[6] แผนยุทธศาสตร์สำนักงานอธิการบดี พ.ศ.2560-2564 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2563)
[7] แผนปฏิบัติราชการ สำนักงานอธิการบดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
[8] แผนปฏิบัติราชการ สำนักงานอธิการบดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
[9] แผนยุทธศาสตร์สำนักงานอธิการบดี พ.ศ.2560-2564(ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2561)
[10] แผนปฏิบัติราชการ สำนักงานอธิการบดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
หน้าที่ 1 จาก 2  « หน้าแรก   1  2   »   หน้าสุดท้าย »